Nie wypalaj

Losowa fotografia

Muzeum po¿arnictwa
Muzeum po¿arnictwa
Wycieczka do muzeum


Odwiedziny gości

Dziś:4,025
Wczoraj:457
W tym tygodniu:6,512
W tym miesiącu:29,212
W tym roku:0
gości
statystyka

Artykuły: Interwencje 2020

59. Alarm fa³szywy w dobrej wierze
Data zdarzenia: 31.12.2020 godz. 16:19
Rodzaj zdarzenia: Alarm fa³szywy w dobrej wierze.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec, Policja
Miejsce zdarzenia: ¯abnica ul. Ks. Karola ¦miecha

58. Poszukiwania zaginionego mê¿czyzny
Data zdarzenia: 31.12.2020 godz. 15:16
Rodzaj zdarzenia: Poszukiwania zaginionego mê¿czyzny. Osoba odnaleziona po oko³o 30 minutach i przekazana ZRM.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec, Policja, ZRM
Miejsce zdarzenia: Cisiec

57. Alarm fa³szywy ( po¿ar tartaku)
Data zdarzenia: 30.12.2020 godz. 12:25
Rodzaj zdarzenia: Alarm fa³szywy w dobrej wierze.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec, Policja
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Obroñców Wêgierskiej Górki

56. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 27.12.2020 godz. 11:47
Rodzaj zdarzenia: Kolizja drogowa
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, Policja
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Ko¶ciuszki

55. po¿ar przy³±cza elektrycznego
Data zdarzenia: 22.12.2020 godz. 14:31
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar przy³±cza elektrycznego
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Wyspiañskiego

54. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 18.12.2020 godz. 17:57
Rodzaj zdarzenia: Kolizja drogowa 4 samochodów
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, Policja, ZRM
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

53. Powalone drzewo na drogê
Data zdarzenia: 4.12.2020 godz. 11:26
Rodzaj zdarzenia: Powalone drzewo na drogê
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Przemys³owa

52. Po¿ar wêdzarni
Data zdarzenia: 3.12.2020 godz. 19:31
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar wêdzarni
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Pla¿owa

51. Po¿ar samochodu
Data zdarzenia: 29.11.2020 godz. 00:30
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar samochodu
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

50. Po¿ar altany
Data zdarzenia: 16.11.2020 godz. 13:30
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar altany
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Cisowa

49. Powalone drzewo na samochód
Data zdarzenia: 29.10.2020 godz. 10:35
Rodzaj zdarzenia: Powalone drzewo na samochód
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Trakt Cesarski

48. Plama oleju
Data zdarzenia: 10.10.2020 godz. 15:00
Rodzaj zdarzenia: Plama oleju
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

47. Upadek z wysoko¶ci
Data zdarzenia: 6.10.2020 godz. 12:02
Rodzaj zdarzenia: Upadek z wysoko¶ci
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, ZRM, LPR.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

46. Po¿ar piwnicy
Data zdarzenia: 1.10.2020 godz. 14:24
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar piwnicy
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka os. Le¶niczówka

45. Plama oleju
Data zdarzenia: 7.09.2020 godz. 11:15
Rodzaj zdarzenia: Plama oleju
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

44. Potracenie kobiety
Data zdarzenia: 22.08.2020 godz. 11:15
Rodzaj zdarzenia: Potr±cenie kobiety
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, LPR, Policja.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka os. Wyzwolenia

43. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 20.08.2020 godz. 14:05
Rodzaj zdarzenia: Kolizja drogowa
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka DK-1

42. Plama oleju
Data zdarzenia: 19.08.2020 godz. 15:20
Rodzaj zdarzenia: Plama oleju
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka DK-1

41. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 7.08.2020 godz. 17:43
Rodzaj zdarzenia: Kolizja drogowa
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka.
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Wyszyñskiego

40. Zalany budynek
Data zdarzenia: 26.07.2020 godz. 19:00
Rodzaj zdarzenia: Zalany budynek mieszkalny
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka.
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Grzegorzków

39. Niedro¿ny przepust
Data zdarzenia: 26.07.2020 godz. 18:05
Rodzaj zdarzenia: Zatkany przepust
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka.
Miejsce zdarzenia: Milówka ul. Rzeczna

38. Gniazdo os
Data zdarzenia: 24.07.2020 godz. 20:05
Rodzaj zdarzenia: Gniazdo os
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka. JRG ¯ywiec.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. 3-go Maja

37. Alarm fa³szywy
Data zdarzenia: 23.07.2020 godz. 21:22
Rodzaj zdarzenia: Alarm fa³szywy z monitoringu po¿arowego w pensjonacie wypoczynkowym
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka,JRG ¯ywiec 701S21, 701S53.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Parkowa

36. Zalana piwnica
Data zdarzenia: 19.07.2020 godz. 18:14
Rodzaj zdarzenia: Zalana piwnica
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

35. Niedro¿ny przepust pod drog±
Data zdarzenia: 19.07.2020 godz. 17:14
Rodzaj zdarzenia: Niedro¿ny przepust pod drog±
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

34. Plama oleju
Data zdarzenia: 16.07.2020 godz. 8:55
Rodzaj zdarzenia: Plama oleju
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

33. Alarm z monitoringu po¿arowego
Data zdarzenia: 13.07.2020 godz. 3:03
Rodzaj zdarzenia: Alarm fa³szywy z monitoringu po¿arowego w centrum handlowym
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka,JRG ¯ywiec 701S21, 701S25, 701S53.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Wyspiañskiego

32. Powalone drzewo
Data zdarzenia: 12.07.2020 godz. 17:14
Rodzaj zdarzenia:Powalone drzewo
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Ko¶ciuszki

31. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 5.07.2020 godz. 17:04
Rodzaj zdarzenia: Kolizja drogowa
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka,JRG ¯ywiec, ZRM, Policja oraz Pogotowie energetyczne
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Parkowa

30. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 3.07.2020 godz. 16:14
Rodzaj zdarzenia: Kolizja czterech pojazdów.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, Policja, Firma AVR
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona - DK-1
Opis: Wstêpne ustalenia mówi± o tym, ¿e 45-latek kieruj±cy Daci± Logan nie zachowa³ nale¿ytego odstêpu i ostro¿no¶ci, w skutek czego najecha³ na ty³ audi A4, którym kierowa³ 20 latek. W tym samym momencie, w ty³ Dacii wjecha³ rozpêdzony Mercedes, którym kierowa³ 74-latek.

29. Plama oleju
Data zdarzenia: 25.06.2020 godz. 16:52
Rodzaj zdarzenia: Plama oleju na DK-1
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Przybêdza DK-1

28. Plama oleju
Data zdarzenia: 22.06.2020 godz. 10:10
Rodzaj zdarzenia: Plama oleju na DK-1
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec
Miejsce zdarzenia: Cisiec DK-1

27. Wypadek drogowy
Data zdarzenia: 19.06.2020 godz. 15:02
Rodzaj zdarzenia: Wypadek drogowy
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec, Policja, Zespó³ ratownictwa medycznego
Miejsce zdarzenia: Ciêcina

26. Zalana piwnica
Data zdarzenia: 18.06.2020 godz. 15:49
Rodzaj zdarzenia: Zalana piwnica
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

25. Niedro¿ny przepust
Data zdarzenia: 18.06.2020 godz. 14:59
Rodzaj zdarzenia: Niedro¿ny przepust
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Przybêdza
Miejsce zdarzenia: Przybêdza DK-1

24. Plama oleju
Data zdarzenia: 14.05.2020 godz. 21:20
Rodzaj zdarzenia: Plama oleju na d³ugo¶ci oko³o 100m
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Pla¿owa

23. Po¿ar trawy
Data zdarzenia: 13.05.2020 godz. 10:01
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar suchej trawy. Spaleniu uleg³o oko³o 1 ar suchej trawy.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina.
Miejsce zdarzenia: Ciêcina ul. Zarêbek.

22. MZ
Data zdarzenia: 10.05.2020 godz. 13:48
Rodzaj zdarzenia: MZ.
Si³y i ¶rodki: GBA OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka osiedle Le¶niczówka.

21. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 8.05.2020 godz. 16:30
Rodzaj zdarzenia: Skrzy¿owanie ulic Ko¶ciuszki - Nad So³a obok remizy OSP Wêgierska Górka kolizja dwóch pojazdów.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec oraz Policja
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Ko¶ciuszki

20. Po¿ar budynku
Data zdarzenia: 26.04.2020 godz. 19:48
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar poddasza budynku mieszkkalnego. Po doje¼dzie na miejsce pierwszych jednostek okaza³o siê, ¿e za budynkiem pali siê trawa. Spaleniu uleg³o ok 1ar suchej trawy.
Si³y i ¶rodki: 701s21 GBA Renault Midlum JRG ¯ywiec
701s53 SH25 Man TGL JRG ¯ywiec
708s08 GBA Mercedes Atego OSP Wêgierska Górka
708s05 GBA Scania P360 OSP Ciêcina
708s04 GLBM Mercedes Sprinter OSP Ciêcina
708s06 SLRr Lada Niva OSP Ciêcina
709s02 GLBM Ford transit OSP Cisiec
709s01 GBA Iveco Eurocargo OSP Cisiec
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Trakt Cesarski

19. Po¿ar ¶mietnika
Data zdarzenia: 25.04.2020 godz. 23:47
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar ¶mietnika
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec, Policja
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka Os. XX-Lecia II RP

18. Wypadek na quadzie
Data zdarzenia: 16.04.2020 godz. 13:18
Rodzaj zdarzenia: Wypadek na quadzie.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec, Policja, Pogotowie Ratunkowe
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona Górna
Opis: Jak wstêpnie ustalili policjanci, 42-letni mieszkaniec powiatu ¿ywieckiego, kieruj±c quadem, na którym jecha³ wspólnie z 40-letnim pasa¿erem, na ³uku drogi, utraci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na pobocze i uderzy³ w s³up telekomunikacyjny. Kieruj±cy w wyniku zdarzenia dozna³ ciê¿kich obra¿eñ cia³a i ¶mig³owcem lotniczego pogotowia ratunkowego zosta³ przetransportowany do szpitala. Pasa¿er, po przebadaniu przez ratowników medycznych, zosta³ zwolniony do domu.

17. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 14.04.2020 godz. 6:55
Rodzaj zdarzenia: Kolizja dwóch pojazdów.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, Policja, Pogotowie Ratunkowe
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Obroñców Wêgierskiej Górki

16. Po¿ar trawy
Data zdarzenia: 10.04.2020 godz. 2:48
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar suchej trawy. Spaleniu uleg³o oko³o 1 ar suchej trawy.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GBA.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Wyzwolenia.

15. Po¿ar pozosta³o¶ci po budynku gospodarczym
Data zdarzenia: 9.04.2020 godz. 21:50
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar pozosta³o¶ci po wyburzonym budynku gospodarczym.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP Cisiec, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona Górna

14. Po¿ar trawy
Data zdarzenia: 8.04.2020 godz. 21:37
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar suchej trawy. Spaleniu uleg³o oko³o 1 ar suchej trawy.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GBA.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Wyzwolenia.

13. Po¿ar trawy
Data zdarzenia: 8.04.2020 godz. 14:09
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar suchej trawy. Spaleniu uleg³o oko³o 6 arów suchej trawy.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GBA.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Wyzwolenia.

12. Po¿ar s³upa telefonicznego
Data zdarzenia: 17.03.2020 godz. 16:48
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar s³upa telefonicznego. Spaleniu uleg³ s³up telefoniczny oraz oko³o jednego ara suchej trawy.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GBA, JRG ¯ywiec GBA.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Kolonia.

11. Po¿ar trawy
Data zdarzenia: 16.03.2020 godz. 17:24
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar suchej trawy na nasypie kolejowym. Spaleniu uleg³o oko³o jednego ara trawy.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GBA.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Za Torem.

10. Wypadek drogowy DK-1
Data zdarzenia: 28.02.2020 godz 15:30
Rodzaj zdarzenia: Wypadek drogowy z udzia³em samochodu osobowego Citroen i dostawczego Mercedesa.
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka GLBM-rt, OSP Ciêcina GLBM-rt, JRG ¯ywiec GBA, SRt, SLOp, pogotowie, policja, s³u¿ba drogowa.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona.

9. Przewrócone ogrodzenie na DK-1
Data zdarzenia: 24.02.2020 godz 5:26 Rodzaj zdarzenia: Przewrócone tymczasowe ogrodzenie na drogê krajow±. Si³y i ¶rodki: GBA OSP Wêgierska Górka Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

8. Zerwane dachówki z budynku mieszkalnego.
Data zdarzenia: 24.02.2020 godz 3:38. Rodzaj zdarzenia: Zerwane dachówki z budynku mieszkalnego. Si³y i ¶rodki: GBA OSP Wêgierska Górka Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Fabryczna

7. Zerwany baner
Data zdarzenia: 16.02.2020 godz 11:05.
Rodzaj zdarzenia: Zerwany baner na budynku sklepu.
Si³y i srodki: GBA OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec GBA,SHD.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Pla¿owa.

6. Po¿ar sadzy w kominie
Data zdarzenia: 15.02.2020 godz 17:30.
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar sadzy w przewodzie kominowym.
Si³y i srodki: GBA OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec GBA.
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. 3 Maja .

5. Niebezpiecznie pochylone drzewa
Data zdarzenia: 14.02.2020 godz 16:25
Rodzaj zdarzenia: Niebezpiecznie pochylone dwa drzewa nad budynkiem letniskowym oraz ¶cie¿ce pieszo-rowerowej.
Si³y i srodki: GBA OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Pla¿owa
Inne jednostki: JRG ¯ywiec 701S53.

4. Ognisko w lesie
Data zdarzenia: 10.02.2020 godz 18:52
Rodzaj zdarzenia: Po¿ar ga³êzi w lesie
Si³y i srodki: GBA OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Stroma
Inne jednostki: JRG ¯ywiec 701S21.

3. Dachowanie samochodu osobowego
Data zdarzenia: 02.02.2020 godz 9:30
Rodzaj zdarzenia: Dachowanie samochodu osobowego
Si³y i srodki: GLBMRt OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Prymasa Stefana Wyszyñskiego
Inne jednostki: JRG ¯ywiec 701S21, 701S43.

2. Po¿ar poddasza
Data zdarzenia: 02.02.2020 godz 7:19
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar poddasza w budynku mieszkalnym. Jedna osoba poszkodowana.
Si³y i srodki: GBA OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Ciêcina, ul. Ogrodowa
Inne jednostki: OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec 701S25, 701S53.

1. Alarm z monitoringu
Data zdarzenia: 19.01.2020 godz 10:21
Rodzaj zdarzenia: Alarm fa³szywy z monitoringu po¿arowego
Si³y i srodki: GBA OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka, ul. Parkowa
Inne jednostki: JRG ¯ywiec 701S21, 701S26, 701S53.

Statystyki 2020
Statystyki 2020:
2020 Po¿ary Miejscowe
zagro¿enia
Alarmy
fa³szywe
Razem PT
Gminy
Styczeñ 0 0 1 1 0
Luty 3 6 0 9 0
Marzec 2 0 0 2 0
Kwiecieñ 6 2 0 8 0
Maj 1 3 0 4 0
Czerwiec 0 5 0 5 2
Lipiec 0 9 2 11 1
Sierpieñ 0 4 0 4 0
Wrzesieñ 0 1 0 1 0
Pa¼dziernik 1 3 0 4 0
Listopad 2 0 0 2 0
Grudzieñ 2 4 2 7 0
RAZEM: 17 37 5 59 0
Wygenerowano w sekund: 0.02
5,125,190 unikalne wizyty