Nie wypalaj

Losowa fotografiaOdwiedziny gości

Dziś:49
Wczoraj:335
W tym tygodniu:13,305
W tym miesiącu:1,110
W tym roku:0
gości
statystyka

Druhowie OSP Wêgierska Górka

Krystian Piotr
Prezes,
dow. sekcji,
Ratownik KPP

Pytel Piotr
Naczelnik,
kierowca,
pracownik PSP
Micha³ Figura
Cz³onek zarz±du,
Kierowca, dow. sekcji,
Ratownik KPP
Kuliñski Stanis³aw
Cz³onek zarz±du


Sobel Grzegorz
Gospodarz,
dow. sekcji

Stañczyk Witold
Skarbnik,
dow. sekcji

Sup³at Pawe³
Sekretarz,
pracownik PSP,
kierowca,
Ratownik KPP
Klekociuk Zbigniew
Przewodnicz±cy komisji rewizyjnej,
kierowca - ratownik
Dyrlaga Stanis³aw
Z-ca przewodnicz±cego komisji rewizyjnej,
dow. sekcji
Pawlus Mieczys³aw
Cz³onek komisji rewizyjnej
dow. sekcji
Ma¶lanka S³awomir
Stra¿ak - ratownik
Majdak Tomasz
Dow. sekcji
Brañka Krzysztof
Dow. sekcji
Brañka Józef
Dow. sekcji,
kierowca - ratownik
Dyrlaga Marcin
Stra¿ak - ratownik

Sanetra Mariusz
Stra¿ak - ratownik

Kania Jakub
Stra¿ak - ratownik
Góra Patryk
Stra¿ak - ratownik
Duraj Stanis³aw
Stra¿ak - ratownik

Michulec Sandra
MDP
Fic Szymon
dow. sekcji
Suchoñski Czes³aw
Cz³onek honorowy
.
.
Go³êbiowski Lech
Cz³onek honorowy
Kamiñski Emil
Cz³onek honorowy
Golec Stanis³aw
Cz³onek honorowy
..........
.........
----
------
Wygenerowano w sekund: 0.03
5,222,525 unikalne wizyty