Nie wypalaj

Losowa fotografia

Pompa posejdon
Pompa posejdon
Nowy sprzêt od WO¦P


Odwiedziny gości

Dziś:70
Wczoraj:335
W tym tygodniu:13,326
W tym miesiącu:1,131
W tym roku:0
gości
statystyka

Artykuły: Interwencje 2021

52. Powalony s³up elektryczny
Data zdarzenia: 12.08.2021 godz. 15:09
Rodzaj zdarzenia:Powalony s³up elektryczny
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

51. Plama oleju
Data zdarzenia: 11.08.2021 godz. 17:10
Rodzaj zdarzenia:Plama oleju
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

50. Wypadek drogowy
Data zdarzenia: 31.07.2021 godz. 8:20
Rodzaj zdarzenia:Wypadek drogowy
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Wyszyñskiego

49. Wypadek drogowy
Data zdarzenia: 26.07.2021 godz. 16:22
Rodzaj zdarzenia:Wypadek drogowy
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Wyszyñskiego

48. Po¿ar przy³±cza elektrycznego
Data zdarzenia: 21.07.2021 godz. 17:45
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar przy³±cza elektrycznego
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

47. Po¿ar przy³±cza elektrycznego
Data zdarzenia: 16.07.2021 godz. 20:45
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar przy³±cza elektrycznego
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: ¯abnica ul. Ró¿ana

46. Powalone drzewo
Data zdarzenia: 15.07.2021 godz. 12:00
Rodzaj zdarzenia:Powalone drzewo
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka os XX-lecia II RP

45. Powalone drzewo
Data zdarzenia: 14.07.2021 godz. 19:45
Rodzaj zdarzenia:Powalone drzewo
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Wzgórze

44. Zatkany przepust
Data zdarzenia: 14.07.2021 godz. 19:24
Rodzaj zdarzenia:Zatkany przepust
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

43. Po¿ar budynku mieszkalnego
Data zdarzenia: 7.07.2021 godz. 11:43
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar budynku mieszkalnego
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Tynionki

42. Zwisaj±cy konar
Data zdarzenia: 6.07.2021 godz. 14:16
Rodzaj zdarzenia:Zwisaj±cy konar
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. 3-go Maja

41. Plama oleju
Data zdarzenia: 1.07.2021 godz. 14:00
Rodzaj zdarzenia:Plama oleju
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

40. Po¿ar budynku gospodarczego
Data zdarzenia: 29.06.2021 godz. 15:15
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar budynku gospodarczego
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Pogodna

39. Plama oleju na DK-1
Data zdarzenia: 28.06.2021 godz. 14:20
Rodzaj zdarzenia:Plama oleju na DK-1
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

38. Plama oleju po kolizji
Data zdarzenia: 24.06.2021 godz. 9:46
Rodzaj zdarzenia:Plama oleju po kolizji drogowej
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Wyspiañskiego

37. Po¿ar podk³adów kolejowych
Data zdarzenia: 22.06.2021 godz. 4:58
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar podk³adów kolejowych
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Kolejowa

36. Po¿ar sadzy w kominie
Data zdarzenia: 21.06.2021 godz. 21:20
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar sadzy w kominie
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. 3-go Maja

35. Plama oleju na DK-1
Data zdarzenia: 20.06.2021 godz. 15:35
Rodzaj zdarzenia:Plama oleju na DK-1 po kolizji drogowej
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

34. Uwiêziony ptak
Data zdarzenia: 18.06.2021 godz. 19:47
Rodzaj zdarzenia:Uwiêziony ptak
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka osiedle XX-lecia II RP

33. Szczepienie - covid
Data zdarzenia: 12.06.2021 godz. 9:30
Rodzaj zdarzenia:Szczepienie - covid
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Wyzwolenia

32. Po¿ar poszycia le¶nego
Data zdarzenia: 8.06.2021 godz. 17:05
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar poszycia le¶nego
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, OSP Ciêcina, OSP Milówka, OSP Kamesznica, OSP Nieledwia
Miejsce zdarzenia: Kamesznica

31. Plama oleju po kolizji
Data zdarzenia: 1.06.2021 godz. 7:35
Rodzaj zdarzenia:Plama oleju na DK-1 po kolizji drogowej
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

30. Zatkany przepust
Data zdarzenia: 30.05.2021 godz. 20:48
Rodzaj zdarzenia: Niedro¿ny przepust pod drog±
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona Górna

29. Plama oleju
Data zdarzenia: 23.05.2021 godz. 16:30
Rodzaj zdarzenia:Plama oleju na DK-1
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

28. Plama oleju
Data zdarzenia: 18.05.2021 godz. 14:26
Rodzaj zdarzenia:Plama oleju na DK-1
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

27. Po¿ar hali
Data zdarzenia: 13.05.2021 godz. 1:30
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar hali produkcyjnej Brixpol
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, OSP Cisiec, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Przemys³owa

26. Alarm fa³szywy
Data zdarzenia: 9.05.2021 godz. 18:44
Rodzaj zdarzenia:Zanieczyszczony ciek wodny r11; alarm fal³szywy
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Masztowa

24. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 29.04.2021 godz. 9:02
Rodzaj zdarzenia:Kolizja drogowa
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

23. Po¿ar trawy
Data zdarzenia: 28.04.2021 godz. 17:00
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar suchej trawy
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Graniczna

22. Alarm z monitoringu przeciwpo¿arowego
Data zdarzenia: 27.04.2021 godz. 22:53
Rodzaj zdarzenia:Alarm z monitoringu przeciwpo¿arowego
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, Policja
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Wyspiañskiego

21. Po¿ar siana
Data zdarzenia: 27.04.2021 godz. 21:21
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar siana
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, OSP ¯abnica
Miejsce zdarzenia: ¯abnica ul. Ks. Karola ¦miecha

20. Zanieczyszczony potok
Data zdarzenia: 22.04.2021 godz. 9:30
Rodzaj zdarzenia:Zanieczyszczony potok
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina,JRG ¯ywiec, Policja
Miejsce zdarzenia: Milówka ul. Jana Kazimierza

19. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 12.04.2021 godz. 10:45
Rodzaj zdarzenia:Kolizja drogowa
Si³y i ¶rodki: OSP Przybêdza, OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, Policja, ZRM
Miejsce zdarzenia: Przybêdza ul. Trakt Cesarski

18. Po¿ar ga³êzi
Data zdarzenia: 05.04.2021 godz. 18:30
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar ga³êzi
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: ¯bnica ul. £agodna

17. Kolizja drogowa
Data zdarzenia: 03.04.2021 godz. 9:08
Rodzaj zdarzenia:Kolizja drogowa
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, Policja
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

16. Przewóz ¶rodków medycznych
Data zdarzenia: 01.04.2021 godz. 18:04
Rodzaj zdarzenia:Przewóz ¶rodków medycznych
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Ko¶ciuszki

15. Izolowane zdarzenie medyczne
Data zdarzenia: 27.03.2021 godz. 12:00
Rodzaj zdarzenia:Izolowane zdarzenie medyczne
Si³y i ¶rodki: JRG ¯ywiec, OSP Wêgierska Górka, ZRM
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Fabryczna

14. Rozszczelniona butla z gazem
Data zdarzenia: 24.03.2021 godz. 19:45
Rodzaj zdarzenia:Rozszczelniona butla z gazem
Si³y i ¶rodki: JRG ¯ywiec, OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

13. Izolowane zdarzenie medyczne
Data zdarzenia: 20.03.2021 godz. 12:32
Rodzaj zdarzenia:Izolowane zdarzenie medyczne
Si³y i ¶rodki: JRG ¯ywiec, OSP Wêgierska Górka oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Nad So³±
Opis: W miejscowo¶ci Wêgierska Górka 14-latka utraci³a przytomno¶æ. Ze wzglêdu na czasowy brak mo¿liwo¶ci zadysponowania Zespo³u Ratownictwa Medycznego w danym obszarze dzia³ania, na miejsce zdarzenia zadysponowano Stra¿ Po¿arn± oraz LPR.

12. Po¿ar poddasza
Po¿ar poddasza


10. Poszukiwania zaginionej kobiety
Data zdarzenia: 24.2.2021 godz. 8:30
Rodzaj zdarzenia:Poszukiwania zaginionej kobiety
Si³y i ¶rodki: JRG ¯ywiec, OSP Rychwa³d, OSP Gilowice, OSP Rychwa³dek, OSP Wêgierska Górka, OSP Ciêcina, Policja oraz ZRM
Miejsce zdarzenia: Rychwa³d ul. Kasztanowa
Opis: Cia³o 47-letniej kobiety odnaleziono w masywie le¶nym na terenie Rychwa³du.

9. Po¿ar samochodu
Data zdarzenia: 22.2.2021 godz. 6:11
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar samochodu
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, JRG ¯ywiec, Policja, ZRM
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona

8. Po¿ar kuchni
Data zdarzenia: 12.2.2021 godz. 18:59
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar kuchni w budynku mieszkalnym
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, OSP Cisiec, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Cisowa

7. Po¿ar kuchni
Data zdarzenia: 10.2.2021 godz. 14:03
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar kuchni w budynku mieszkalnym
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, OSP Cisiec, OSP Ciêcina, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Ciêcina ul. Juraszków

6. Po¿ar hali produkcyjnej
Data zdarzenia: 3.2.2021 godz. 15:36
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar hali produkcyjnej na terenie tartaku w ¯abnicy
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: ¯abnica ul. Ks. Karola ¦miecha

5. Po¿ar sadzy w przewodzie kominowym
Data zdarzenia: 28.1.2021 godz. 17:29
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar sadzy w przewodzie kominowym
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP Cisiec, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Prymasa Stefana Wyszyñskiego

4. Po¿ar sadzy
Data zdarzenia: 25.1.2021 godz. 3:44
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar sadzy w przewodzie kominowym
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec
Miejsce zdarzenia: ¯abnica - P³one

3. Potracenie pieszego
Data zdarzenia: 14.1.2021 godz. 4:52
Rodzaj zdarzenia:Potr±cenie pieszego
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Cisiec ul. Prymasa Stefana Wyszyñskiego

2. Ognisko w lesie
Data zdarzenia: 10.1.2021 godz. 15:48
Rodzaj zdarzenia:Ognisko w lesie
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka
Miejsce zdarzenia: Wêgierska Górka ul. Zielona
Opis: Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu okaza³o siê, ¿e w bezpo¶rednim s±siedztwie lasu pali siê ognisko, którego nikt nie pilnuje. Dodatkowym zagro¿eniem by³y silne podmuchy wiatru, które mog³y przenie¶æ ogieñ w inne miejsce. Nasze dzia³ania, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, polega³y na ugaszeniu ogniska za pomoc± hydronetek plecakowych

1. Po¿ar piwnicy
Data zdarzenia: 3.1.2021 godz. 6:22
Rodzaj zdarzenia:Po¿ar piwnicy w budynku mieszkalnym
Si³y i ¶rodki: OSP Wêgierska Górka, OSP ¯abnica, JRG ¯ywiec, Policja
Miejsce zdarzenia: ¯abnica ul. Ks. Karola ¦miecha

Statystyki 2021
Statystyki 2021:
2021 Po¿ary Miejscowe
zagro¿enia
Alarmy
fa³szywe
Razem PT
Gminy
Styczeñ 4 1 0 5 0
Luty 4 1 0 5 1
Marzec 0 0 0 0 0
Kwiecieñ 0 0 0 0 0
Maj 0 0 0 0 0
Czerwiec 0 0 0 0 0
Lipiec 0 0 0 0 0
Sierpieñ 0 0 0 0 0
Wrzesieñ 0 0 0 0 0
Pa¼dziernik 0 0 0 0 0
Listopad 0 0 0 0 0
Grudzieñ 0 0 0 0 0
RAZEM: 8 2 0 10 1
Wygenerowano w sekund: 0.05
5,222,546 unikalne wizyty